SZWECJA

Sztokholm

Sztokholm


SZWECJA

Stolica: Sztokholm
Ludność Szwecji: 9,6 mln
Powierzchnia: 449 964 km²
Ustrój polityczny: monarchia parlamentarna
Głowa państwa: Król Karol XVI Gustaw Bernadotte
Waluta: korona szwedzka (SEK)
Języki: szwedzki

Główne miasta: Sztokholm, Goteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Orebro, Karlstad, Kiruna, Lulea, Ystad.    

Obowiązek wizowy: dla pobytu do 90 dni dla obywateli UE nie obowiązuje

WARUNKI NATURALNE

Szwecja jest krajem Położonym w Europie Północnej na półwyspie Skandynawskim. Graniczy w Finlandią i Norwegią. Szwecja południowa ma charakter nizinny, środkowa i północna natomiast są górzyste. Wysokie Góry Skandynawskie występują wzdłuż granicy z Norwegią a ich zbocza opadają stopniowo ku wschodowi. Na północnym-wschodzie leży Wyżyna Lapońska. Rzeki płyną z zachodu na wschód i wpływają do Zatoki Botnickiej. Teren Szwecji charakteryzuje się ogromną ilością jezior - jest ich około 100 tysięcy - i zajmują one prawie 9% powierzchni całego kraju. Do największych należą Wener i Wetter na południu. 

713x0005-djuro-vanern902

KLIMAT

Szwecja ma cieplejszy klimat niż wynikało by to z jej położenia geograficznego, ponieważ docierają tu masy ciepłego powietrza znad Atlantyku.  

LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Szwedzi 91%, Finowie 2%, Lapończycy 2%. 
Grupy wyznaniowe: luteranie 89%, katolicy 2%, zielonoświątkowcy 1%.

WARTO WIEDZIEĆ PRZED WYJAZDEM

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Szwecji do 90 dni jest pasz­port bądź dowód osobisty (nowego wzoru). 

PRZEPISY CELNE

Osoby wjeżdżające bezpośrednio z obszaru UE nie płacą cła za przewożone rzeczy przeznaczone do użytku osobistego i nie są poddawane żadnym formalnościom granicznym. Ograniczenia i specjalne wymogi dotyczą wwozu: zwierząt, alkoholu, tytoniu, broni i amunicji, niebezpiecznych narzędzi, strzykawek podskórnych oraz igieł do nich. Niedozwolony jest wwóz narkotyków, środków dopingujących, pornografii. Restrykcje wywozowe obejmują m.in. materiały palne, produkty o znaczeniu strategicznym oraz skarby kultury. Nie ma ograniczeń co do wwozu z terenu UE do Szwecji środków finansowych. Transakcje powyżej 100 000 SEK są rejestrowane ze względów statystycznych. Bezcłowy przywóz alkoholu z innego kraju UE do Szwecji możliwy jest pod warunkiem, że wwiezie go osobiście osoba w wieku minimum 20 lat i będzie on przeznaczony jedynie na własne potrzeby. 

alkohol butelki stock600

Obowiązują następujące limity: 

- 10 l mocnego alkoholu lub 
- 20 l produktów o średniej zawartości alkoholu lub 
- 90 l wina lub 
- 110 l piwa, 
- papierosy mogą być wwiezione przez osobę pełnoletnią w ilości do 200 sztuk. 

Szczegółowe informacje dotyczące importu i eksportu towarów dostępne są na stronie internetowej szwedzkiego Urzędu Ceł: www.tulverket.se

Przy zakupach w Szwecji obowiązuje podatek VAT (w Szwecji nazywany MOMS) i akcyza na wybrane towary, takie jak alkohol i papierosy. Prawie wszystkie towary objęte są podstawową stawką VAT w wysokości 25% ceny. 

UBEZPIECZENIE

Ze względu na wysokie koszty usług medycznych w Szwecji zaleca się wykupienie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na powrót chorego do kraju. Przy podróżach samochodem wskazane jest dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne (oprócz obowiązkowego OC również Assistance i AC).

SŁUŻBA ZDROWIA

Osoby opłacające składki na NFZ w nagłych przypadkach mają prawo do skorzystania w Szwecji z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. W tym celu należy okazać bezpośrednio w placówce medycznej dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia - najczęściej jest to formularz E-111. Zaświadczenie to, uprawniające do świadczeń rzeczowych podczas pobytu w państwie członkowskim, wydawane jest osobom udającym się do Szwecji czasowo turystycznie lub w krótką podróż służbową.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

606530-kierowca-fot


Prawo jazdy wydane w Polsce obowiązuje w Szwecji. Bezwzględny limit wieku dla osób kierujących pojazdami samochodowymi wynosi 18 lat. 

Ponadto warto wiedzieć, że: 
- niezależnie od pory dnia i roku używanie świateł mijania jest obowiązkowe, 
- z uwagi na bardzo częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (np. z łosiami) konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia samochodu przez tereny zalesione - koszty ewentualnych szkód po kolizji ze zwierzyną leśną użytkownik pojazdu ponosi we własnym zakresie, 
- rygorystycznie traktowane są ograniczenia prędkości na drogach:
   - autostrady - 110 km/godz., 
   - pozostałe drogi - 90 km/godz., 
   - teren zabudowany - 50 km/godz.
- wszyscy pasażerowie samochodu są zobowiązani do używania pasów bezpieczeństwa, 
- obowiązkowe są odpowiednie siedzenia dla dzieci do 12. roku życia, 
- prawo szwedzkie jest bardzo surowe w stosunku do osób łamiących przepisy drogowe, a w szczególności wobec osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu (dozwolony limit stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila, a w wydychanym powietrzu 0,1 promila) 
- kary za łamanie przepisów są surowe – od wysokiego mandatu i odebrania prawa jazdy aż do kary pozbawienia wolności.

Polacy przyjeżdżający do Szwecji nie muszą legitymować się "zieloną kartą". Wystarczający jest dowód ubezpieczenia OC. 

Zaleca się wykupienie polisy Assistance ze względu na wysokie koszty holowania samochodu. 

PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP
Karlavägen 35, SE-114 31 Stockholm
Tel: +46 8 50 57 50 00
fax. +46 8 50 57 50 86
e-mail: info.polen@tele2.se
www.polemb.se

Konsulat RP w Visby
Konsul Honorowy, Inger Harlevi (jęz.: szwedzki, angielski, niemiecki, hiszpański, rumuński)
Österväg 3A SE-621 45 Visby
tel: +46 (0) 498 20 33 00
fax: +46 (0) 498 20 33 90
e-mail: ih@gtsab.se

Konsulat RP w Uppsali (kierowany przez konsula honorowego)
Konsul honorowy Ann Cathrine Haglund (j. angielski, szwedzki)
Storgatan 28A, 750 03 Uppsala, Sweden
tel: +46 (8) 18 172 450
fax: +46 (8) 18 172 469 
tel. kom. +46 (0) 702 200 961
e-mail: info@folkessonrevision.se


Galeria zdjęć ze Szwecji oraz mini przewodnik


© TwojaSkandynawia.pl 2013            tel: 58 306 24 44            e-mail: biuro@twojaskandynawia.pl