ISLANDIA

Next


Iceland flag


ISLANDIA

Stolica: Reykjavik 
Ludność Islandii: 300 tys. mieszkańców
Powierzchnia: 103,125 km2
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
Waluta: korona islandzka (ISK) - 1 korona islandzka = 100 aurarów
Języki: islandzki
Główne miasta: Akureyri, Egilsstaðir, 
Húsavík, Keflavík, Seyðisfjörður
Obowiązek wizowy: zniesiony obowiązek posiadania wizy przez obywateli Polski

WARUNKI NATURALNE

Islandia obejmuje wyspę pochodzenia wulkanicznego zbudowaną ze skał bazaltowych. Powierzchnia wyspy jest wyżynno – górzysta, większość powierzchni stanowi płaskowyż wraz z licznymi stożkami wulkanicznymi. Najwyższym szczytem jest Hvannadalshnúkur (2119 m). na powierzchni Islandii można również znaleźć niewielkie obszary nizinne, głównie na wybrzeżach południowych i południowo-zachodnich. Linia brzegowa, z wyjątkiem południowej części jest dobrze rozwinięta, wybrzeża są różnorodne wraz z licznymi zatokami i głębokimi fiordami. Na terenie wyspy znajduje się 26 czynnych wulkanów (najaktywniejsze: Grímsvötn 1719 m, Hekla 1491 m, Katla 1363 m) oraz liczne gejzery (najbardziej znany Wielki Gejzer). Około 12% powierzchni zajmują lodowce (m.in. Vatnajökull — 8400 km2, największy w Europie). Rzeki są krótkie z licznymi progami  i wodospadami -  główne rzeki to Thjórsá (dł. 237 km) i Hvitá.na wyspie znajdują się liczne jeziora polodowcowe – największe z nich to Thingvallavatn. Roślinność jest skąpa, zbiorowiska tundrowe z niskimi brzozami i wierzbami, miejscami przechodzące w torfowiska; lasotundra porasta 6% powierzchni wyspy. W sąsiedztwie źródeł znajdują się łąki o znaczeniu gospodarczym jednak  większość obszaru wyspy jest pustynią skalną.

thumbnail

KLIMAT

Klimat Islandii jest łagodniejszy niż wynikałoby to z jej położenia blisko koła podbiegunowego. Jest to typowy klimat oceaniczny, z chłodnym i wilgotnym latem oraz łagodną i wietrzną zimą. Średnie temperatury w Rejkiaviku to 11°C w lipcu i -1°C w lutym. Sezon letni, trwa od początku czerwca do końca sierpnia. Latem temperatura powietrza waha się między 12 a 15ºC, powyżej 18ºC to rzadko spotykany upał. W maju i wrześniu pogoda również utrzymuje się taka jak w sezonie letnim. Od jesieni aż do wiosny na Islandii jest zimno, bardzo wietrznie i ciemno.

LUDNOŚĆ
Grupy etniczne: Islandczycy stanowią 94% ludności, ponadto Duńczycy, Amerykanie, Szwedzi, Niemcy
Grupy wyznaniowe: luteranie 97% i katolicy 3%.

WARTO WIEDZIEĆ PRZED WYJAZDEM

PRZEPISY WJAZDOWE
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terenie Republiki Islandii jest paszport (ważny minimum 3 miesiące ponad planowany okres pobytu) bądź dowód osobisty.

PRAWO JAZDY
Podczas pobytu o charakterze turystycznym honorowane jest polskie prawo jazdy. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i używanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzieci (dotyczy to również niemowląt) przewożone są w specjalnych fotelikach. W okresie zimowym bezwzględnie wymagane są opony zimowe. Dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., 80 km/godz. na drogach o utwardzonej nawierzchni poza obszarem zabudowanym i 90 km/godz. na drogach asfaltowych poza obszarem zabudowanym. Islandzkie prawo zabrania jazdy samochodem poza wyznaczonymi drogami.OPIEKA MEDYCZNA
Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego, ale jest to wskazane ze względu na wysokie koszty leczenia. Jedynie w nagłych wypadkach turysta może zostać przyjęty do szpitala i otrzymać bezpłatną pomoc medyczną.

BEZPIECZEŃSTWO
Islandia uchodzi za kraj bezpieczny dla turystów. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po jej terytorium. 

PRZEPISY CELNE
Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów.

1. Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:
• żywność – do 3 kg, o wartości nie przekraczającej 13 000 ISK, z wyjątkiem produktów surowych;
• napoje alkoholowe – 1 l mocnego alkoholu (o zawartości alkoholu powyżej 22 proc.) i 1 l wina, lub: 1 l   mocnego alkoholu i 6 l piwa, lub: 1 l wina i 6 l piwa, lub: 2,25 l wina (napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20. rok życia);
• 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych (papierosy i wyroby tytoniowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 18. rok życia).

Beer bottles

2. Przedmioty, których wwóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia:
• telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne (nie dotyczy to jednego używanego telefonu komórkowego GSM);
• sprzęt wędkarski, sprzęt oraz odzież do jazdy konnej (jeśli przedmioty te były używane poza terenem Islandii, można je wwieźć pod warunkiem przedstawienia organom celnym zaświadczenia upoważnionych służb weterynaryjnych innych państw o wykonanej dezynfekcji; przedmioty te można poddać dezynfekcji przy wjeździe do Islandii na koszt właściciela);
• broń i amunicja;
• zwierzęta domowe (wwóz jest możliwy na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Islandii pod warunkiem odbycia kwarantanny);
• lekarstwa (niewielka ilość lekarstw niezbędnych na czas pobytu, maksimum na 100 dni, jest dozwolona; funkcjonariusz służby celnej ma prawo zażądać okazania świadectwa lekarskiego);
• kwiaty i inne rośliny (bez zezwolenia można wwieźć bukiet kwiatów zawierający maksimum 25 szt.).

3. Przedmioty, których wwóz jest zabroniony:
• narkotyki i środki odurzające;
• surowe produkty żywnościowe (np. surowe mięso i wędliny, nie przegotowane mleko, surowe jaja itp.; zakaz dotyczy również suszonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych);
• różnego rodzaju broń (sztylety o ostrzu przekraczającym długość 12 cm, noże i sztylety sprężynowe, kastety, pałki, kajdanki itp.);
• snuff (specjalnie przetwarzany tytoń do żucia).

Obowiązkiem turysty jest zgłoszenie służbom celnym przedmiotów, których wwóz objęty jest zakazem.

Nie ma limitu wartościowego wwożonej gotówki, o ile wwożąca lub wywożąca ją osoba jest jej prawowitym właścicielem i w razie wątpliwości ze strony służb celnych może udowodnić tytuł własności. Osoba wjeżdżająca do Islandii lub opuszczająca ten kraj jest obowiązana zgłosić służbom celnym posiadane środki finansowe w gotówce przekraczające równowartość 15 000 EUR. Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Islandii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Islandii jest wydany przez sklep specjalny druk Tax free, dowód zapłaty za towar, okazanie zakupionych przedmiotów w stanie nie naruszonym w zaplombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz paszport (ew. dowód osobisty).

dogs-and-travel

Przewóz zwierząt. Przepisy regulujące przywóz zwierząt zza granicy są bardzo skomplikowane. Nie ma możliwości przywozu psa, kota czy fretki na podstawie tzw. europejskiego paszportu. Obowiązkowe jest uzyskanie zezwolenia na wwóz zwierzęcia do Islandii i zamówienie kwarantanny przed przyjazdem.

Szczegółowe informacje na temat wwozu zwierząt można uzyskać w następujących placówkach: 
Ministry of Agriculture
Chief Veterinary Office
Solvholsgata 8,
151 Reykjavik
tel: +354 545 9750
fax: +354 552 1160 lub 61
www.landbunadarraduneyti.is
www.cvo.is

Informacje dotyczące kwarantanny można uzyskać w następujących placówkach:
1. Kriunes
631 Hrisey
tel: +354 466 1781
fax: +354 466 3031
einangrun@simnet.is

2. Hafnir
233 Reykjanesbaer
tel: +354 421 6949
fax +354 698 0518
www.einangrun.biz

PRAWO MIEJSCOWE
Przepisy prawne: Policja i służby celne w Islandii mają znacznie szerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzoziemców niż służby celne i policja w Polsce. W szczególności uprawnione są do kontrolowania pojazdów i osób nie tylko na przejściach granicznych, ale również na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrych narzędzi o długości ostrza ponad 7 cm jest traktowane przez policję na równi z posiadaniem broni. W związku z tym na jego posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie miejscowych władz. W przypadku konfliktu z prawem karnym i zatrzymania przez policję każdy cudzoziemiec ma prawo do tłumacza i bezpłatnej pomocy adwokackiej.

PRZYDATNE LINKI:

www.islandia.com.pl
www.islandia.org.pl
www.iceland.pl

Konsulat Generalny RP w Reykjaviku
Konsul: Michał Sikorski (kierownik urzędu)
Skulatun 2, 105 Reykjavik
tel: +354 857 56 33 (tylko w sprawach alarmowych)

Konsulat Honorowy Polski na Islandii
Konsul Honorowy: Fridrik Gunnarsson
Solbraut 18, 170 Seltjarnarnes, Iceland
e-mail: fridrikgunn@simnet.is

Ambasada Republiki Islandii w Berlinie
Islaendische Bodchaft
Rauststrasse 1, 10787 Berlin
tel: +49 30 5050 400,
fax: +49 30 550 4300

Honorowy Konsulat Generalny Islandii w Trójmieście 
Honorowy Konsul Generalny: Stanisław Laskowski
ul. Słowackiego 30 m 7
81-827 Sopot 
tel / fax: +48 58 551 58 40
godziny otwarcia: 9.00-11.00 i 13.00-14.00 od poniedziałku do piątku

Galeria zdjęć z Islandii oraz mini przewodnik
(zdjęcia wkrótce)
© TwojaSkandynawia.pl 2013            tel: 58 306 24 44            e-mail: biuro@twojaskandynawia.pl