NORWEGIA

opera-01

Opera w Oslo


NORWEGIA
Stolica: Oslo

Ludność Norwegii: 5,57 mln
Powierzchnia Norwegii:  385 155 km²
Ustrój polityczny:  monarchia konstytucyjna
Głowa państwa:  Król Harald V
Waluta: korona norweska (NOK)
Języki: norweski, lapoński
Główne miasta: Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Narvik
Nordkapp, Spitsbergen

Obowiązek wizowy: dla pobytu do 90 dni dla obywateli UE nie obowiązuje

WARUNKI NATURALNE
Norwegia jest państwem położonym w północnej Europie nad morzami Barentsa, Norweskim, Północnym i cieśn. Skagerrak, i obejmuje Półwysep Skandynawski oraz przybrzeżne wyspy. Graniczy z Finlandią, Rosja i Szwecją. Norwegia jest krajem wybitnie górzystym, jedyne tereny nizinne rozciągają się w rejonie Oslo i wdłuż południowego wybrzeża okalając Oslofjord. Góry Skandynawskie dzielą się na wiele masywów, określanych jako fieldy (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovrefjell). Najwyższymi szczytami Norwegii są Galdhopiggen (2469 m n.p.m.) i Glittertind (2452 m n.p.m.). Łagodnie opadające doliny (Osterdalen, Gudbrandsdalen, Valdres) ciągną się z gór w stronę południową. Zachodnie wybrzeże pocięte jest fiordami - głębokimi dolinami polodowcowymi zatopionymi przez morze. Najdłuższym z nich jest SogneFjord o długości 203 km.

KLIMAT
Strefę przybrzeżną cechuje klimat morski, a Prąd Północnoatlantycki sprawia, że porty, nawet na dalekiej północy, nie zamarzają. 

fjords


LUDNOŚĆ
Grupy etniczne: Norwegowie 96%, Duńczycy, Pakistańczycy, Brytyjczycy.
Grupy wyznaniowe: luteranizm 88%, inni protestanci oraz katolicy 4%.


WARTO WIEDZIEĆ PRZED WYJAZDEM

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu ludności w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pomino że Norwegia nie leży w Unii Europejskiej. 
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu jest paszport (ważny minimum 3 miesiące ponad planowany okres pobytu) bądź dowód osobisty (nowego typu). 
Uwaga: Osoby pragnące ubiegać się zezwolenie na pobyt z możliwością pracy (bądź innego rodzaju zezwolenie na pobyt w Norwegii) muszą mieć paszport, który należy okazać, składając wniosek o tego rodzaju zezwolenie i odbierając decyzję.

PRZEPISY CELNE
Norwegia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży, bez cła i innych podatków można wwieźć do Norwegii towary o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 6000 NOK. W ramach tego limitu można przywieźć m.in.: 

NAPOJE ALKOHOLOWE

- wódki, likiery itp. o zawartości alkoholu od 22 do 60% - 1 l;
- wina itp. o zawartości alkoholu od 2,5 do 22% - 1,5 l; piwa o zawartości alkoholu pow. 2,5 % (również piwa mocne) lub
- gazowane napoje alkoholowe o zawartości alkoholu od 2,5 do 4,7% - 2 l

Prawo wwozu napojów alkoholowych mają osoby, które ukończyły 18. rok życia. Prawo wwozu napojów alkoholowych z zawartością alkoholu powyżej 22% dotyczy osób, które ukończyły 20. rok życia. 

PAPIEROSY I WYROBU TYTONIOWE

200 szt. papierosów lub 250 g tytoniu i 200 szt. bibułek papierosowych (dotyczy osób, które ukończyły 18. rok życia). 

ŻY
WNOŚĆ, PRODUKTY MIĘSNE I SERY
w sumie 10 kg mięsa i przetworów mięsnych, sera oraz innych rodzajów hermetycznie pakowanej żywności, z wyjątkiem karmy dla psów i kotów. Dzieci do lat 12 nie mają prawa do wwozu żywności, z wyjątkiem napojów, czekolady i słodyczy potrzebnych na czas podróży. 

P
ALIWO
oprócz paliwa w baku pojazdu dodatkowo można wwieźć 10 l paliwa na 1 samochód w kanistrze przeznaczonym do przechowywania paliwa. 

PRZEDMIOTY KTÓRYCH WWÓZ JEST ZABRONIONY BEZ SPECJALNEGO POZWOLENIAPRZEPISY PRAWNE

Narkotyki, lekarstwa i trucizny (niewielkie ilości lekarstw niezbędne na czas podróży są dozwolone), wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 60%, broń i amunicja, fajerwerki, ziemniaki, ssaki, ptaki i zwierzęta egzotyczne, rośliny i części roślin przeznaczone do uprawy. 
Przy wjeździe i wyjeździe można mieć przy sobie gotówkę (waluta norweska i inne waluty) o wartości nie przekraczającej w sumie kwoty 25 000,00 NOK. Posiadaną gotówkę o wartości powyżej wymienionej kwoty należy zadeklarować na specjalnym formularzu służbom celnym podczas przekraczania granicy. Psy i koty mogą być przywożone z Polski do Norwegii na podstawie tzw. europejskiego paszportu dla zwierząt. W przypadku braku takiego dokumentu należy okazać specjalne zaświadczenie weterynaryjne oraz aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Pies i kot musi mieć "znak identyfikacyjny" (np. tatuaż, chip). 

Policja i służby celne w Norwegii mają znacznie szerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzoziemców aniżeli służby celne i policja w Polsce. W szczególności uprawnione są do kontrolowania pojazdów i osób nie tylko na przejściach granicznych, ale również na terenie całego kraju i w każdej sytuacji.

POLICE-articleLarge


Nielegalna praca i handel są traktowane bardzo surowo. Notuje się przypadki konfiskaty pieniędzy i przedmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały uzyskane dzięki nielegalnej pracy bądź działalności handlowej. 
Każdy pobyt dłuższy aniżeli dozwolony dla obywatela Unii Europejskiej (tj. 3 miesiące w przypadku pobytu turystycznego lub 6 miesięcy w przypadku pobytu osoby poszukującej pracy pod warunkiem zarejestrowania się w takim charakterze w norweskim urzędzie pracy - Aetat) wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt.
Noszenie noża w miejscu publicznym lub ostrych narzędzi, których długość ostrza przekracza 7 cm, jest traktowane przez policję na równi z posiadaniem broni. W związku z tym na ich posiadanie wymagane jest stosowne zezwolenie władz miejscowych. W przypadku konfliktu z obowiązującym prawem karnym i zatrzymania przez policję należy pamiętać o podstawowych prawach cudzoziemca. 
Są to:
- prawo do tłumacza, 
- prawo do pomocy adwokackiej, 
- prawo do kontaktu z konsulem. 


UBEZPIECZENIE
Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E-111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w in­nych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatko­wych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki me­dycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wy­kupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczegól­nie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. 

SŁUŻBA ZDROWIA 
Uzyskanie porady medycznej związane jest z opłaceniem tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podlegająca refundacji). Leczenie stomatologiczne jest pełnopłatne. Dzieci do lat 7 otrzymują wszystkie świadczenia medyczne bezpłatnie. Osoba nie objęta systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce powinna wykupić przed przyjazdem do Norwegii indywidualną polisę ubezpieczeniową obejmującą przynajmniej koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków. 


INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

jvi6-3q-1afa


Podczas pobytu o charakterze turystycznym honorowane jest polskie prawo jazdy.
Istnieje obowiązek używania świateł mijania przez cały rok i pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. 
Dzieci do lat 12 przewożone są w specjalnych dziecięcych fotelikach.

Zimą, która w niektórych rejonach Norwegii rozpoczyna się już w październiku i może trwać do maja, bezwzględnie wymagane są opony zimowe z kolcami lub bez (w Oslo należy opłacić specjalny podatek za jazdę na zimowych oponach z kolcami). Od kierowców ciężarówek wymagane jest posiadanie, oprócz zimowych opon, również łańcuchów. W razie braku odpowiednich opon lub innego sprzętu umożliwiającego jazdę w warunkach zimowych policja może zatrzymać pojazd do czasu ich uzupełnienia przez kierowcę. 

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego (również przepisów parkowania pojazdów) karane jest z całą bezwzględnością. Podstawowy mandat za nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu wynosi 500 NOK; za przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km/godz. wymierzany jest mandat w wysokości ok. 5000 NOK. Przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/godz. może się skończyć odebraniem prawa jazdy i odholowaniem samochodu oraz opłaceniem jego parkowania i holowania przy odbiorze. Za prowadzenie samochodu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu grozi kara więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na czas określony oraz wysoka grzywna. 

Jeśli dojdzie do wypadku drogowego, w którym uszkodzone zostały jedynie pojazdy, wypełnia się na miejscu znormalizowany protokół powypadkowy (Skademelding sporządzony w języku norweskim), który podpisywany jest przez strony uczestniczące w kolizji (dobrze jest mieć druk protokołu powypadkowego w języku polskim, który dostępny jest w kraju). Wypełniony protokół powypadkowy stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń związanych z naprawą pojazdu. Protokół nie jest jednak wystarczającym dokumentem do postępowania roszczeniowego, jeśli doszło do wypadku, w którym są ofiary lub doszło do uszkodzenia ciała u osób w nim uczestniczących. W takich sytuacjach wskazane jest niezwłoczne wezwanie policji (tel. 112) i zabezpieczenie miejsca wypadku. 

W Norwegii jest wiele płatnych dróg i tuneli, należy więc mieć przy sobie gotówkę (np. każdorazowy wjazd samochodem osobowym do centralnej części Oslo kosztuje 20 NOK, opłata drogowa może też wynosić ok. 40 NOK, za przejazd przez niektóre tunele należy zapłacić ok. 100 NOK). Przejazd bez opłaty jest fotografowany, a właściciel samochodu jest poszukiwany (również na terenie Polski) w celu przekazania mu nakazu płatności wymierzonej kary. 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Norwegii. Należy jednak pamiętać o surowym klimacie i dużych odległościach pomiędzy miejscowościami, szczególnie w północnej części Norwegii. Jeśli ktoś planuje podróż samochodem na północ Norwegii, powinien wyjechać w okresie od końca maja do końca września. W pozostałych miesiącach należy liczyć się z tym, że niektóre drogi, mosty, przeprawy promowe mogą być zamknięte. Udający się do norweskiej części Spitsbergenu (prowincja Svalbard) powinni przed wyjazdem zarezerwować miejsca w hotelu i ściśle przestrzegać przepisów wydawanych przez gubernatora Svalbardu dotyczących poruszania się w regionie. 

BEZPIECZEŃSTWO
Norwegia jest krajem bezpiecznym, w którym nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością. W okresie letnim jednak, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich, wzrasta zagrożenie ze strony złodziei kieszonkowych. 

monety

 WARTO WIEDZIEĆ
Przy wymianie walut istnieje obowiązek okazania dokumentu tożsamości. O taki dokument może być również poproszona osoba dokonująca płatności kartą płatniczą lub kredytową bez zdjęcia. Akceptowana jest większość kart. 


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP
Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo
tel: +47 24 110 850, +47 24 110 851, +47 24 110 852; 
fax: +47 22 444 839
e-mail: ambpol@online.no
www.oslo.polemb.net


Konsulat RP w Stavanger
Konsul Honorowy, Ulf-Einar Staalesen (jęz.: norweski, angielski)
Kongsgardbakken 3, 4000 Stavanger
adres pocztowy: Postboks 24, 4001 Stavanger
tel: +47 51 510 070; 
fax: +47 51 510 071
e-mail: ues@steenstrup.no

Konsulat RP w Trondheim
Konsul Honorowy, Harald Johan Lydersen (jęz.: norweski, angielski)
TMV-kaia 23, 7485 Trondhem, Norge
tel: +47 73 876 900; 
fax: +47 73 876 901
e-mail: harald.lydersen@deloitte.no

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Tromsø
Konsul Honorowy: Trygve Myrvang (język konsula norweski, angielski)
Norwegia, Tromsø, Stortorget 2, 9291 Tromsø
Tel.: +4777660100
e-mail: trygve.myrvang@rafisklaget.no

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Bergen
Konsul Honorowy : Oystein Elgan (język konsula norweski, angielski)
Norwegia, Bergen, Kalfarveien 57 A, 5018 Bergen
Tel.: +47 55559100 Faks: +47 55559201
e-mail: oystein@brg.no
© TwojaSkandynawia.pl 2013            tel: 58 306 24 44            e-mail: biuro@twojaskandynawia.pl