AKUREYRI

Jest stolicą północnej Islandii i czwartym co do wielkości miastem kraju (ok. 15 600 mieszkańców). Akureyri jest ośrodkiem handlowym od ok. 160 roku. W 1787 r. nadano mu prawa miejskie a od 1862 r., odkąd ma też swoją własną radę miejską. Obecnie Akureyri jest handlowym centrum północnej Islandii oraz ważnym ośrodkiem połowu i przeróbki ryb. Miasto czerpie energię cieplną z wód geotermalnych pochodzących z Laugaland w Eyjafjörður.

Na wzgórzu górującym nad starym miastem znajduje się wspaniały park, Lystigarðurinn, utworzony w 1911 r. W parku tym znajduje się ogród botaniczny z prawie wszystkimi Islandzkimi gatunkami roślin oraz setkami gatunków pochodzących z innych krajów. Na południu miasta znajduje się park i las Kjarnaland. 

W Akureyri mieści się uniwersytet (Háskólinn á Akureyri), biblioteki (np. Amtsbökasafn, założona w 1827 r.), muzea (np. muzeum ludowe, muzeum historii naturalnej, muzeum lotnictwa), galerie sztuki i teatr miejski. Muzea pamięci najbardziej znanych i lubianych mieszkańców miasta mieszczą się w starych, zachowanych domach: Nonnahús, pamięci Jóna Sveinssona; Sigurhæðir, pamięci revolucjonisty Matthíasa Jochumssona, poety i autora hymnu narodowego; dom Davíða Stefánssona, poety z Fagriskógur; dom Friðbjörna Steinssona, muzeum templariuszy i stary szpital. Najstarszym domem w mieście jest Laxdalshús, zbudowany w 1795 r., obecnie odrestaurowany i chroniony. Niektóre z licznych pomników w Akureyri, to: Matthíasa Jochumssona i Margrethe Schiöth (założycielki parku Lystigarðurinn) oraz rzeźby Einara Jónssona, Ásmundura Sveinssona i Jónasa Jakobssona.


© TwojaSkandynawia.pl 2013            tel: 58 306 24 44            e-mail: biuro@twojaskandynawia.pl